sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum

คำถามที่พบบ่อย

การเรียนแบบออนไลน์ เป็นอย่างไร ?

 ตอบ การเรียนแบบออนไลน์ เป็นการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยศึกษาและเรียนรู้จากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

 ถ้าสนใจสมัครเรียนต้องทำอย่างไร ?

ตอบ หากต้องการสมัครเรียนออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ต่อไปนี้ 

 1. สมัครเรียนได้เพียงวิธีเดียว คือ การสมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (ซึ่งง่ายเทียบเท่าการสมัครอีเมล)
 2. สามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ https://cyberuonline.rsu.ac.th หรือ ที่เว็บไซต์ของหลักสูตรที่ท่านสนใจ
 3. จากนั้นคลิกที่ปุ่ม “ใบสมัครเรียนออนไลน์”
 4. และกรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน แล้วคลิกที่ปุ่ม Submit
 5. ระบบจะแสดง username และ password เพื่อใช้ในการลงทะเบียนเรียน
 6. เลือก”ลงทะเบียน” และเข้าไปเลือกวิชาที่ลงทะเบียน (โดยทั่วไปจะเลือกวิชาจากบนลงล่าง จามจำนวนที่ต้องการ ซึ่งสามารถศึกษาวิชาที่เป็นตัวอย่างการลงรายเทอมได้ในรายละเอียดหลักสูตร)
 7. คลิกปุ่ม “ลงทะเบียน” ระบบจะโชว์หน้าจอใบรายการจ่ายเงิน กดยืนยันการลงทะเบียน
 8. ปริ้นใบรายการจ่ายเงิน และนำไปจ่ายเงินที่ธนาคาร โดยเขียนเลขที่บัญชีตามที่ปรากฎในหน้าใบจ่ายเงิน
 9. จ่ายเงินและแจ้งการจ่ายเงินแล้วของท่าน โดยเลือกวิธีจาก
 10. Fax ใบจ่ายเงิน มาที่ 02-997-2220 ต่อ 3243
 11. ถ่ายรูปใบจ่ายเงินหรือสแกน แล้วส่งอีเมลล์มาที่ Nutthiya.s@rsu.ac.th
 12. ผู้เรียนจะสามารถเข้าเรียนในระบบได้ภายในประมาณ 2-3 ชั่วโมงของวันทำการหรือหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับหลักฐานการจ่ายเงินประมาณ 20 นาที
 13. ผู้เรียนต้องจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ตามรายการข้อ 13 มาให้คณะ RSU Cyber U. เพื่อดำเนินการเรื่องตรวจสอบหลักฐานและจัดทำข้อมูลนักศึกษาเข้าระบบมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งได้ 2 วิธี
 14. ทางไปรษณีย์ (ใช้เอกสารตามจำนวนที่ระบุข้อ 13) ส่งมาที่คณะ RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ต.หลักหก อ. เมือง จ. ปทุมธานี 12000
 15. ส่งเอกสารทางอีเมลล์ (ทางมหาลัยจะปริ้นและดำเนินการต่อให้) สแกนเอกสารหรือรูปเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (รูปถ่ายใช้ 1 รูป) ส่งอีเมลล์ : Nutthiya.s@rsu.ac.th
 16. นักศึกษาต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง

 

รายการเอกสารที่ต้องส่ง

สำหรับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

– รูปถ่าย (สี) 1 นิ้ว
– สำเนา Transcripts
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน 3 รูป
จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับ หลักสูตรปริญญาโท
– รูปถ่าย (สี) 1 นิ้ว (ไม่สวมชุดครุย)
– สำเนาใบปริญญาบัตร
– สำเนา Transcripts
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาบัตรประชาชน

จำนวน 4 รูป
จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การติดต่อเจ้าหน้าที่หลักสูตร เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคาร อุไรรัตน์ (ตึก 3) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 1271, 1264
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 1 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน
จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทรศัพท์ : 0-2997-2200 ต่อ 1257
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงาน RSU Cyber University

อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11) ชั้น 9 ห้อง 236
โทรศัพท์ : 0-2997-2200-30 ต่อ 4055

เมื่อเข้าศึกษาแล้วจะมีวิธีการสอบอย่างไร และสถานที่สอบที่ไหน ?

ตอบ สำหรับการสอบนักศึกษาทุกท่านต้องมาสอบตามสถานที่สอบที่ทางหลักสูตรกำหนด เช่น
ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก หรือ ศูนย์วิภาวดี ไม่สามารถที่จะสอบผ่านอินเทอร์เน็ตได้เนื่องจาก
เป็นข้อกำหนดของกระทรวงศึกษาธิการแต่ละภาคการศึกษา ตารางสอบของแต่ละหลักสูตรจะถูก
ประกาศไว้หน้าเวบของแต่ละหลักสูตร

ระบบการเรียนออนไลน์เป็นแบบไหน ?

ตอบ ระบบการเรียนแบบออนไลน์นั้น ก็เป็นการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ไม่ต้องเข้ามาศึกษา
ในห้องเรียน สามารถที่จะเรียนอยู่ที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ต ไม่จำกัดเวลาในการเรียน สามารถเรียน
ได้ทุกเวลาและเข้าเรียนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา รวมทั้งเรื่อง
ส่งการบ้านก็สามารถส่งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่วนเรื่องการเข้าเรียนนั้นระบบก็จะบันทึกระยะเวลา
ในการเข้าเรียนของนักศึกษาทั้งหมดไว้ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ว่านัก
ศึกษาเข้ามาเรียนบ้างไหมหรือเข้ามาเรียนช่วงไหนเพราะฉะนั้นอาจารย์ทุกคนสามารถเรียกดู
ประวัติการศึกษาบทเรียนของนักศึกษาได้ตลอดเวลานักศึกษาสามารถสอบถามปัญหา และข้อ
ซักถามต่าง ๆ ต่างกับอาจารย์และเพื่อนร่วมชั้นได้จากกระดานถามตอบ (Web board) หรือ
ห้องสนทนา(Chat) ในรายวิชาได้ รวมทั้งสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามอาจารย์ได้โดยตรง
แต่ละภาคการศึกษา หน้าเวปของแต่ละหลักสูตร จะประกาศตารางสอนที่ให้นักศึกษาเข้าเรียนพบอาจารย์
ผ่านระบบ chat นักศึกษาสามารถสอบถามอาจารย์เกี่ยวเนื้อหาวิชาที่สงสัยได้

เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิอะไร ?

ตอบ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษานั้นจะได้รับวุฒิการศึกษาเหมือนภาคการเรียนแบบปกติทุกอย่าง
ซึ่งแต่ละสาขา มีดังนี้
สาขาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ได้รับวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับวุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขานิติศาสตร์ ได้รับวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต

มีทุนการศึกษาอะไรบ้าง ?
ตอบ ทุนการศึกษามีเหมือนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบมหาวิทยาลัยทุกอย่าง

ถ้าจะติดต่อหรือปรึกษาอาจารย์จะติดต่อได้ทางไหน ?
ตอบ หากมีความประสงค์ที่จะติดต่อหรือปรึกษาอาจารย์สามารถติดต่อผ่านกระดานถามตอบ
หรืออีเมลล์ และสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับอาจารย์หรือผู้ช่วยสอนได้

ระบบการเรียนแต่ละวิชา สามารถดูวีดีโอซ้ำได้หรือเปล่า มีกำหนดระยะเวลาในการเข้าชมหรือไม่ ?
ตอบ ระบบการเรียนแต่ละวิชา สามารถดูวีดีโอซ้ำได้แล้วแต่ความสะดวกและความต้องการของ
นักศึกษาไม่มีการกำหนดระยะและเวลาในการศึกษาท่านสามารถเข้าศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
และได้ตลอดเวลา สามารถศึกษาทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ต

รูปแบบการบรรยายเป็นแบบไหน ?
ตอบ นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก นอกจากนี้ระหว่างภาคเรียน
อาจารย์จะจัดการบรรยายสดเพิ่มเติมในแต่ละวิชาให้ ทั้งในรูปแบบไฟล์ VDO และไฟล์เสียง ซึ่งเนื้อหา
ทั้งหมดนักศึกษาสามารถDown load ไฟล์ต่าง ๆ เพื่อนำกลับไปทบทวนได้

หลักสูตรออนไลน์ของ ม.รังสิต มีกี่สาขาอะไรบ้าง ?
ตอบ ในขณะนี้มีทั้งหมด 3 หลักสูตร
ปริญญาโท 2 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ ปริญญาตรี 1 หลักสูตร
3. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort