ติดต่อ ศูนย์ Rangsit Cyber University

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000
โทร : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145
094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง
e-mail : natthiya.s@rsu.ac.th
Line@ : @rsucyberu