02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

สมัครเรียน

มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ S/2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
* ศิษย์เก่า ข้าราชการ รับส่วนลด 15 %