02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

RSU News Talk l 8 มี.ค. 60 l

ชม! #RSUNewsTalk ช่วง RSU Society : โครงการ Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตแขกรับเชิญ : ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University ม.รังสิตออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1

โพสต์โดย RSU Wisdom TV อาร์เอสยู วิสดอม ทีวี บน 8 มีนาคม 2017

 

ชม! #RSUNewsTalk ช่วง RSU Society : โครงการ Thai MOOC: การศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แขกรับเชิญ : ผศ.ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน คณบดี RSU Cyber University ม.รังสิต
ออกอากาศวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ News1