02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

มหาวิทยาลัยรังสิต จัดพิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ จะจัดพิธีซ้อมย่อย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 และซ้อมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559