02-997-2222-30 ต่อ 4162, FAX 4145, Line @rsucyberu cyberu@rsu.ac.th
Select Page

หลักสูตร CIM/CIS cert. ได้รับเกียรติร่วมบรรยาย Cyber Forensics กับ บก.ปอท. (TCSD) ให้กับ ตำรวจภูธรภาค 5 วันที่ 18 ส.ค. 60 ^^

**สนใจเรียน ป.โทไอทีออนไลน์ CIM-online หรือใบ Certified Industry Security
CIS ติดต่อ (66) 02-997-2222 Ext.4055 Email : msitmonline@rsu.ac.th