นิติศาสตร์บัณฑิต : หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ต้องการใช้เป็นปริญญาใบที่ 2 การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตร์บัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำคุณ

เริ่มเรียนตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2560

เกี่ยวกับหลักสูตร – เป็นหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ระบบการศึกษาทางไกลอินเตอร์เน็ตแห่งแรกของประเทศไทย – เปิดโอกาสกว้างให้สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา ( ปริญญาใบที่ 2 ) – สมัครเรียนง่ายเหมือนการสมัครอีเมล์ – สามารถเรียนจบได้ภายใน 2 ปี – ผู้เรียนสามารถเรียนควบคู่กับการทำงานได้ – ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการศึกษาแบบปกติทั่วไปเท่าตัว – เอื้ออำนวยในการศึกษาด้วยการติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่จำกัดเวลาและสถานที่
คุณจะได้อะไรบ้าง – มีความรู้ในวิชากฏหมายทั่วไป โดยเน้นทางด้านกฏหมายธุรกิจ กฏหมายเศรษฐกิจการค้า และธุรกิตระหว่างประเทศ เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพกฏหมาย เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย ตามความต้องการขององค์การ และสถาบันต่างๆทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนสามารถติดต่อเจรจาธุรกิจและการค้าระหว่างประเทศ – มีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะศึกษาต่อวิชากฏหมายในชั้นสูงได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ – สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ในการประกอบอาชีพและประกอบวิชาชีพ – มีคุณธรรม และจริยธรรม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี Course Syllabus    
พบปะผู้สอน
ระยะเวลา : 8 สัปดาห์
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 129,600 บาท ตลอดหลักสูตร
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : นิติศาสตร์
ปริญญา : นิติศาสตร์บัณฑิต
ภาษา : ไทย