คำแนะนำหลักสูตร

เป็นใบประกาศนียบัตรในระดับอาเซียน (ASEAW) สามารถเทียบโอนการเรียนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่นๆ ได้ตามปกติเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ สร้างความชำนาญในระบบสกาดา (SCADA) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

เปิดรับสมัครเทอม 2/2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียน 7 วิชา เรียนออนไลน์ 2 วิชา และวิชาในห้องปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

    วิชาออนไลน์

    CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ

    CIM 620 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

    ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท

    วิชาในห้องปฎิบัติการ

    Cisco Networking Workshop

    MikroTik Firewall Workshop

    Linux/Window Configuration Workshop

    GE Scada / PLC Networking

    Web Application Security

   ค่าลงทะเบียน 24,900 บาท

   โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

   เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

   1.วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์

   พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

   2.เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00

   ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

   3.เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์       พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

   4.ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   

   หรือเข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ต่อได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

   1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเพศ และอายุ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง