sakarya escort sakarya escort sakarya escort sakarya escort serdivan escort eporner
Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

“Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข” เป็นหลักสูตรที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School จัดทำหลักสูตรในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้สอดรับกับกลุ่มผู้เรียนสมัยใหม่ที่ต้องการพัฒนาจิตใจ ด้วยการออกแบบความสุขด้วยตนเอง สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงในชีวิต โดยหลักสูตรเป็นการเรียนผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 30 วัน สามารถเข้าเรียนได้ไม่จำกัดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

[ รับจำนวนจำกัด ]

 

รุ่น 1 ปิดรับสมัคร 

รุ่น 2 เปิดรับสมัคร [เปิดเรียน 1 พฤศจิกายน 2562]

เปิดรับสมัคร รุ่น 2
[คลิกเลือกหลักสูตรระยะสั้น]

+Happiness Mastery 30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุข

: เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University 30 ครั้ง

เริ่มเรียนรุ่น 2 : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ตัวอย่างบทเรียน DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง

วิทยากร

ระยะเวลา : 4 สัปดาห์ (30 ครั้ง)

เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ผ่านระบบ

                 จำนวน 30-45 นาที ต่อครั้ง

ค่าใช้จ่ายการเรียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ สถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

รูปแบบ :

 • Interactive Online Learning
  30 ครั้ง 15 ชั่วโมง ผ่านระบบ RSU Cyber University

 • สำหรับผู้เรียนที่ได้รับใบประกาศนียบัตร ต้องศึกษาบทเรียนและทำกิจกรรมให้ครบทุกหัวข้อ

ประกาศนียบัตร : RSU Cyber University
เว็บไซต์https://cyberuonline.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์

คุณสุดารัตน์ ศรีสุรกานต์ “ครูเปิ้ล” ผู้บริหารสถาบันพัฒนาศักยภาพ IDEO Empowerment และ IDEO Performing Arts School

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาศักยภาพด้วยศิลปะการแสดง เเละจิตวิทยา

 • อาจารย์สอนการเเสดงขับร้อง วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต

 • Director / Choreographer มีผลงานระดับโลก

 • ผู้เขียนหลักสูตรพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 • เจ้าของเพจ MindDirector: กํากับใจ by ครูเปิ้ล

 • เจ้าของหนังสือ “กํากับใจให้ชนะทุกด่านของชีวิต” สํานักพิมพ์มติชน

 • วิทยากรบรรยายพิเศษ ทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ

 • ผู้ก่อตั้ง Application “Mind Happiness” ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร รุ่น 2

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

 • หัวข้อการเรียนการสอน

DAY1 : เริ่มรู้จัก ตระหนักในคุณค่าตัวเอง
DAY2 : Self Mastery
DAY3 : Life GPS หาหัวใจให้เจอ…ก็เป็นสุข
DAY4: เลิกยึดติด ตัดสิน
DAY5: สร้างโชคดีด้วยตัวเอง
DAY6 : ล้างความผิดหวัง
DAY7 : บริหารความคาดหวัง
DAY8 : ศิลปะการปล่อยวาง
DAY9 : Happiness D.I.Y
DAY10 : ทำตามแผน ไม่ทำตามอารมณ์
DAY11 : เลิกเป็นเหยื่อ
DAY12 : ก้าวข้ามความกลัว
DAY13 : Positive Psychology
DAY14: Life Mastery Circle วงล้อชีวิต
DAY15: Happiness Check-up
DAY16: ความรันทดที่งดงาม
DAY17: inner child
DAY18: คุณคือของพิเศษชิ้นเดียวในโลก
DAY19: ขุมพลังชีวิต
DAY20: การมองเห็นความจริง
DAY21: i’m ok, you’re not ok (Toxic)
DAY22: I’m ok, you’re ok (Toxic)
DAY23: Black & White (Toxic)
DAY24 : Work Life Balance (Part1)
DAY25 : Work Life Balance (Part2)
DAY26 : ชีวิตเรา…กำกับเอง
DAY27 : การสื่อสารอย่างสันติ
DAY28 : สร้างความสุขระยะยาวด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
DAY29: เศรษฐศาสตร์ความสุข
DAY30: กำกับใจ กำกับความสุขในชีวิต ด้วยกฏ 10/90 ของโจแฮรี่

คลาสออนไลน์เรียนฟรี

30 วัน 30 วิธีออกแบบความสุขด้วยตัวเอง

แนะนำให้เรียนวันละ1 คลิป ไม่เกิน 3 คลิป

เพื่อให้มีเวลาตกผลึกและได้นำ skill ใหม่ไปใช้ใน 24 ชม.

จะทำให้เป็นเจ้านายความสุขของตัวเองอย่างแท้จริงตลอดไปค่ะ^^

 

คลาสนี้เหมาะกับใครบ้าง

 • คนที่หงุดหงิดง่าย

 • คนที่เศร้าง่าย

 • คนที่โกรธง่าย

 • คนที่คิดลบกับตัวเอง ไม่มั่นใจ

 • คนที่คิดลบกับคนอื่น บางทีไม่อยากคุยกับใคร

 • คนที่บางที…อยากหนีไปไกลๆ

 หรือ

 • คนที่สนใจจิตวิทยาด้าน self expression & healing

 • คนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้า กินยาอยู่ อยากบำบัด แต่กว่าจะถึงนัดรอนานมาก

หรือ

 • เป็นครู โค้ช นักจิตวิทยาที่สนใจ Possitive Psychology อยากมีเครื่องมือปรับแนวคิด

 • อยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ ”ใจ” สตรองขึ้น

 หรือ

 • ไม่แน่ใจว่าป่วยมั้ย ยังไม่มีเวลาไปพบจิตแพทย์

 • อยากจัดการใจให้ดีขึ้นเบื้องต้น ก่อนไปรักษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

โทรศัพท์ 02-991-2200 ต่อ 4160

Line@: @rsucyberu

RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

ประกาศลงทะเบียนภาคเรียนที่1/2561

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเทอม  1/2561 ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 31 สิงหาคม 2561
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะ***

โดยนักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2561 ได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. เลือกรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยดูรายวิชาทั้งหมดที่เปิดให้ลงทะเบียนตามตารางสอบที่แนบไว้

2.  โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ 

          ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต

          เลขบัญชี 020-0-09494-4

**ตามจำนวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน โดยชำระวิชาละ 3,600 บาท

2. ส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th 

3. หากทางหลักสูตรได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลล์ตอบกลับไปยังนักศึกษา

สอบถามโทร 02-997-2222 ต่อ 1264  (เฟิร์น)

คำแนะนำ:           

1.นักศึกษาที่ต้องการผ่อนชำระกรุณาแนบ สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้องลงนาม “สำเนาถูกต้อง”มาด้วยนะคะ

2.กรุณาตรวจสอบตารางสอบก่อนทำการลงทะเบียน เพื่อป้องกันการสอบซ้ำซ้อน

1-61

กำหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2560 และ S/2561

ประกาศ กำหนดการสอบซ่อมสำหรับเทอม 2/2560 และ S/2561
กำหนดลงทะเบียนสอบซ่อม 
วันที่  10-14 กันยายน 2561
***หากเลยกำหนดจะไม่รับลงทะเบียนเพิ่มเติม ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น***

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.รวบรวมจำนวนวิชาที่มีสิทธิ์สอบซ่อม โดยมีเงื่อนไขดังนี้

                1.1 เป็นวิชาที่เกรด IP เทอม 2/60,S/61

                1.2 สอบซ่อมได้เฉพาะวิชากฎหมาย เท่านั้น

2.ชำระเงินค่าลงทะเบียน วิชาละ 1,000 บาท  ผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี คณะ Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต  เลขบัญชี 020-0-09494-4

3.เมื่อชำระเงินลงทะเบียนเสร็จกรุณาส่ง สำเนาใบเสร็จพร้อมทั้งแจ้งรายวิชาที่ต้องการสอบซ่อม

มายัง E-mail : amonrat.w@rsu.ac.th
หมายเหตุ
 :

1.ตารางสอบจะออกมาภายในวันที่ 19 กันยายน 2561

2.กำหนดการสอบซ่อมแบ่งเป็น 2 สัปดาห์ คือ วันที่ 29-30 กันยายน 2561,6-7 ตุลาคม 2561

3.หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ 02-997-2222 ต่อ 1264

ประกาศตารางสอบซ่อมภาคเรียนที่ 2/2560และ S/2561

ตารางสอบซ่อมสำหรับภาคเรียนที่ 2/2560 และ S/2561

หากนักศึกษามีข้อสอบถาม โทร.02-997-2222 ต่อ 1264

หรือส่งมายังอีเมล amonrat.w@rsu.ac.th

2-60,S-61

แผนการศึกษา

แผนการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง
แผน ก. (การศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) แผน ข. (การศึกษารายวิชาและสอบประมวลความรู้)
ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต
CSI 601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3 CSI 601 การคิดเชิงระบบและวิสัยทัศน์ผู้นำ 3
CSI 602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3 CSI 602 ทฤษฏีภาวะผู้นำ 3
CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 CSI 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3
CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3 CSI 605 คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 3 CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
รวม 15 รวม 15
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท  ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท
ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต
CSI 604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3 CSI 604 สัมมนาภาวะผู้นำ 3
CSI 634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 CSI 634 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3
CSI 618 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 3 CSI 618 ผู้นำกับนโยบายสาธารณะ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 6 CSI 619 สิทธิมนุษยชนและความมั่นคงของมนุษย์ 3
รวม 15 CSI 660 ผู้นำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท รวม 15
 ค่าใช้จ่าย       60,000          บาท
ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  หน่วยกิต ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน)  หน่วยกิต
CSI 633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3 CSI 697 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 3
CSI 699 วิทยานิพนธ์ 3 CSI 633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์ 3
รวม 6 CSI 698 การสอบประมวลความรู้ 0
 ค่าใช้จ่าย    24,000    บาท รวม 6
 ค่าใช้จ่าย    24,000    บาท
หน่วยกิตรวม   36   หน่วยกิต
รวมค่าใช้จ่าย   144,000   บาท
ภาษาอังกฤษ    9,000    บาท

Betpasgiris.vip restbetgiris.co betpastakip.com restbet.com betpas.com restbettakip.com nasiloynanir.co alahabibi.com hipodrombet.com nakliyat malatya oto kiralama malatya rent a car eşya depolama istanbul-depo.net eşya depolama sex shop şehirler arası nakliyat evden eve nakliye ofis taşıma şehirler arasi nakliyat ücretleri transfernakliyat.com.tr heceder.org 30 tl deneme bonusu aviator oyunu betexper pdf indir casino siteleri

gaziantep escort title="gaziantep escort bayan">gaziantep escort bayan gaziantep escort
beylikdüzü escort
kadıköy escort beykoz escort
viagra fiyat viagra fiyatları cialis 20 mg cialis 100 mg kamagra kamagra jel vega 100 vega 100 mg viagra cialis
iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, hatay escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, iskenderun escort, antakya escort, antakya escort, bursa escort, bursa escort, hatay escort,
diyarbakır escort, diyarbakır escort, elazığ escort, elazığ escort, arsuz escort, arsuz escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort, denizli escort,
adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, adana escort, malatya escort, malatya escort, eskişehir escort, eskişehir escort, manisa escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, izmit escort, ısparta escort, ankara escort, ankara escort, gaziantep escort, gaziantep escort, gaziantep escort, seks hikayeleri, erotik hikayeleri, erotik seks hikayeleri, sakarya escort, sakarya escort, sakarya escort,
izmit escort bayan izmit anal yapan escort darıca escort izmit rus escort kocaeli escort bayan gemlik escort bursa escort pendik escort escort bayan tuzla sınırsız escort tuzla eve gelen escort tuzla otele gelen escort bursa escort escort bayan bursa eve gelen escort görükle escort bayan escort istanbul kadıköy escort ataköy escort bostancı escort göztepe escort avcılar escort kocaeli escort anal yapan escort darıca escort eve gelen escort gebze escort cialis cialis fiyat cialis 100 mg cialis 20 mg viagra escort ankara eryaman escort etlik escort çankaya escort kızılay escort sisli escort kurtuluş escort avrupa yakası escort şirinevler escort escort bursa bursa eve gelen escort bursa ucuz escort kartal escort atalar escort cevizli escort esentepe escort topselvi escort yakacik escort ugurmumcu escort karlıktepe escort cavuşoglu escort cumhuriyet escort gumuspinar escort kordonboyu escort orhantepe escort altayçeşme escort aydınevler escort zümrütevler escort gülsuyu escort gülensu escort girne escort başıbüyük escort bağlarbaşı escort idealtepe escort fındıklı escort esenkent escort büyükbakkalköy escort küçükyalı escort şişli escort taksim escort bursa escort seks izle zenci porno izle escort bayan ataşehir escort antalya kemer escort kepez escort antalya türbanlı escort ankara escort etlik escort çankaya escort kızılay escort demetevler escort dikmen escort esat escort eryaman escort ankara escort bayan
ankara escort fatih escort ümraniye escort mecidiyeköy escort kartal escort bahçelievler escort bahçeşehir escort ataşehir escort bakırköy escort nişantaşı escort avcılar escort büyükçekmece escort kurtkoy escort konya escort beşiktaş escort taksim escort beylikdüzü escort malatya escort sakarya escort şişli escort maltepe escort kadıköy escort ataköy escort bostancı escort şirinevler escort bağcılar escort üsküdar escort etiler escort başaksehir escort ortaköy escort kağıthane escort sultangazi escort halkalı escort çekmeköy escort şaşkınbakkal escort mamak escort sincan escort keçiören escort çankaya escort beypazarı escort akyurt escort pursaklar escort kahramankazan escort göztepe escort alsancak escort bornova escort buca escort karabaglar escort karşıyaka escort konak escort narlıdere escort izmit escort başiskele escort kandira escort körfez escort karamürsel escort dilovası escort gölcük escort gebze escort kocaeli escort kayseri escort elazığ escort denizli escort diyarbakir escort adana escort ankara escort izmir escort antalya escort gaziantep escort kayseri escort konya escort mersin escort denizli escort kocaeli escort diyarbakır escort alanya escort manavgat escort bursa escort eskişehir escort sakarya escort samsun escort malatya escort trabzon escort adıyaman escort afyon escort ağrı escort aksaray escort amasya escort ardahan escort artvin escort aydın escort balikesir escort bartın escort batman escort bayburt escort bilecik escort bingöl escort bitlis escort bolu escort burdur escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort düzce escort edirne escort elazığ escort erzincan escort erzurum escort giresun escort gümüşhane escort hatay escort ığdır escort ısparta escort maraş escort karabük escort karaman escort kars escort kastamonu escort kilis escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kütahya escort manisa escort mardin escort muğla escort muş escort nevşehir escort niğde escort ordu escort osmaniye escort rize escort urfa escort siirt escort sinop escort şırnak escort sivas escort ordu escort tokat escort tunceli escort usak escort van escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort kıbrıs escort
adana escort adapazarı escort afyon escort aksaray escort alanya escort aliağa escort amasya escort antalya escort ataşehir escort aydın escort balıkesir escort bartın escort batman escort bayraklı escort bilecik escort bodrum escort bolu escort bornova escort buca escort burdur escort bursa escort çanakkale escort çankırı escort çorum escort darıca escort didim escort edirne escort edremit escort elazığ escort konya escort eryaman escort kıbrıs escort eskişehir escort fethiye escort giresun escort gümüşhane escort güngören escort hatay escort iskenderun escort ısparta escort gaziemir escort karabük escort karaman escort karşıyaka escort kaş escort kastamonu escort kayseri escort kırıkkale escort kırklareli escort kırşehir escort kocaeli escort kuşadası escort kütahya escort lara escort malatya escort manisa escort maraş escort mersin escort muğla escort nevşehir escort niğde escort ödemiş escort ordu escort osmaniye escort pendik escort sakarya escort atakum escort samsun escort sincan escort sinop escort sivas escort tekirdağ escort tokat escort trabzon escort tuzla escort urfa escort uşak escort düzce escort yalova escort yozgat escort zonguldak escort dörtyol escort antakya escort yüreğir escort bandırma escort gürsu escort marmaris escort ereğli escort çorlu escort afşin escort gemlik escort kemer escort karatay escort selçuklu escort beyşehir escort bosna escort ceyhan escort nazilli escort talas escort yıldırım escort

viagra sipariş

lifta 20 mg

cialis fiyat

viagra 100 mg fiyat

cialis jel

viagra satın al

cialis 5 mg fiyat

viagra satın al

viagra fiyatı

degra

vigrande

degra 100 mg

orcafil

cialis nedir

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis fiyat

cialis 20 mg

cialis 100 mg

viagra fiyat

lifta

lifta 5 mg

hardcis

cialis eczane

cialis 5 mg fiyatı

cialis 100 mg fiyat

cialis 5 mg

viagra fiyatları

viagra satış

online eczane viagra

viagra eczane

cialis 20 mg

cialis 100 mg

cialis hap

cialis 20

cialis eczane

cialis satış

cialis fiyatları

cialis fiyatı

viagra fiyat

viagra fiyatları

viagra eczane

viagra satın al

pfizer viagra satış

online eczane viagra

pfizer viagra satın al

viagra sipariş

viagra sipariş hattı

viagra fiyat 2022

online viagra sipariş

viagra fiyat 2022 eczane

viagra fiyat eczane

cialis 5 mg

kamagra satın al

kamagra

kamagra jel

kamagra jel sipariş

kamagra sipariş

kamagra fiyat

kamagra jel fiyatı

kamagra fiyatı

kamagra 100mg

kamagra 100mg fiyat

süper kamagra

kamagra nedir

Ereksiyon Hapları

orcafil 5 mg

flynta 5 mg

lifta 5 mg

flynta 20 mg

lifta 20 mg

degra fiyat

degra 100 mg

sildegra 100 mg

sildegra

sinegra

vigrande

vigrande 100 mg

combo 100 mg

vigaroo

jeligra

cialis satış

cialis 100 mg fiyat

cialis 20 mg eczane fiyatı

cialis 5 mg

cialis hap

cialis 5 mg fiyatı

cialis nedir

cialis 100 mg

cialis 20 mg

cialis fiyat

cialis

viagra fiyatı 2021

viagra fiyat

viagra yorum

viagra nedir

viagra satın al

viagra sipariş

eczane viagra

viagra 100 mg

orijinal viagra

viagra 100 mg fiyat

novagra

geciktirici krem

geciktirici sprey

viga krem

viga sprey

nely8

stag sprey

delay sprey

geciktirici mendil

geciktirici

Deneme bonusu Bonus veren siteler Bahis forum Wonmania8.com
maltepe escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort kadıköy escort anadolu yakası escort kartal escort maltepe escort tuzla escort gebze escort pendik escort kurtköy escort bostancı escort istanbul escort anadolu yakası escort çekmeköy escort ümraniye escort şerifali escort ataşehir escort ümraniye escort ataşehir escort göztepe escort kurtköy escort pendik escort kurtköy escort ümraniye escort escort bayan şerifali escort elit escort gebze escort tuzla escort bodrum escort ankara escort izmir escort

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/admin/web/cyberuonline.rsu.ac.th/public_html/wp-includes/plugin.php on line 423