sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

รับสมัครผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2564

ถ้าท่านมีความฝันที่จะช่วยเหลือผู้คนในสังคม ทำงานที่มีเกียรติและมีคุณค่า ได้รับค่าตอบแทนคุ้มค่า สามารถเรียนจบในเวลา 1 ปี มีงานให้เลือกทั้งในสถานบริการสุขภาพภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสามารถสร้างงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง

[ รับจำนวนจำกัด ]  รุ่น 6 เปิดรับสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2564

เลือกรหัสสาขา 0311

[31 พฤษภาคม 2564]

+หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ท่านได้

  • หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ที่ต้องการพัฒนาตนเองเป็นผู้ช่วยพยาบาล

  • หรือ ผู้ที่จบ ม.6 ที่ต้องการใช้เวลาในการศึกษาระยะสั้น สามารถทำงานได้เร็ว เพื่อให้มีรายได้ และสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าต่อเนื่องต่อไป

ระยะเวลา : 1 ปี

เรียน/สัปดาห์ : – เรียนออนไลน์ภาคทฤษฎี 23 สัปดาห์ – ภาคปฏิบัติ 15 สัปดาห์
ค่าเทอมตลอดหลักสูตร: 70,000 บาท เทอม S/2564 ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท

หน่วยงาน: คณะพยาบาลศาสตร์ ม.รังสิต

รูปแบบ : ภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ + ฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล

เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/

ภาษา : ไทย

ระดับ : สำหรับบุคคลทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา

✦ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

   หรือเทียบเท่า (กศน., ปวช., หรือระดับปริญญาตรี) ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

✦ มีอายุไม่ต่่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่เปิดการศึกษา

✦ สุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 70,000 บาท

ภาค S ค่าลงทะเบียน 14,000 บาท

ภาค 1 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

ภาค 2 ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท

วันที่  12 มิถุนายน 2564   สอบข้อเขียน

       วันที่  15 มิถุนายน 2564   ประกาศผล

+ ปฐมนิเทศและเริ่มเรียน

ปฐมนิเทศ  2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

เริ่มเรียน เสาร์ที่ 3 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 402

เรียนผ่านระบบออนไลน์ของ RSU cyber university

หมายเหตุ กรณีมีการเลื่อนวันเปิดเรียนจะประกาศให้ทราบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรได้รับการรับรอง

จากสภาการพยาบาล เมื่อ 18 มีนาคม 2559

ระยะเวลาเปิดรับสมัครรุ่น 6

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร

โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1489, 1442

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th Line : @rsucyberu Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145 094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นใบประกาศนียบัตรในระดับอาเซียน (ASEAW) สามารถเทียบโอนการเรียนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่นๆ ได้ตามปกติเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ สร้างความชำนาญในระบบสกาดา (SCADA) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)  

เปิดรับสมัครเทอม 2/2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียน 7 วิชา เรียนออนไลน์ 2 วิชา และวิชาในห้องปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

    วิชาออนไลน์

    CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ

    CIM 620 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์

    ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท

    วิชาในห้องปฎิบัติการ

    Cisco Networking Workshop

    MikroTik Firewall Workshop

    Linux/Window Configuration Workshop

    GE Scada / PLC Networking

    Web Application Security

   ค่าลงทะเบียน 24,900 บาท

   โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

   เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

   1.วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์

   พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

   2.เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00

   ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

   3.เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์       พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

   4.ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   

   หรือเข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ต่อได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

   1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเพศ และอายุ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

เป็นประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาแบะสร้างมาตราฐานด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล สำหรับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทดาต้าเอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ไม่เปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนออนไลน์ 2 วิชา และปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่

   วิชาออนไลน์ 2 วิชา 24,000 บาท

      CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ 

      CIM 693 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์

   วิชาปฎิบัติการ(LAB) 5 วิชา 24,900 บาท

      Computer System and Network

      Digital Evidence Handle

      Incident Response Procedure

      File System and Artifacts 

      Computer Forensic Procedure

  โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS  และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP

  เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline

  1. วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00  ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)

  2. เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)

  3. เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)

  4. ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ   หรือ เข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น

**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

    1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ และเพศ 

    2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th

    3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร

    4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ

          4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145

          4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th

    5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)

    6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

    7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University   

      โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446

    8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

081-696-3446 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort