วิธีสมัครเพื่อเข้าเรียนกับคณะ Rangsit Cyber University หลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์

 

1. คลิกที่ป้าย Banner “ใบสมัครเรียนออนไลน์” ที่หน้าเว็บไซต์ของคณะ RSU Cyber University เพื่อเข้าสู่หน้ากรอกใบสมัครเรียน หรือ คลิกที่นี้ เพื่อเข้าสู่หน้าสมัครเรียน 

 

  

2.เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครและกรอกข้อมูลที่จำเป็นให้ครบทุกช่อง ( ที่จำเป็นต้องมี ) แล้วกดส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการต่อ 

 

3. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ ซึ่งขณะนี้เปิดให้บริการอยู่ 2 ช่องทางคือ ชำระผ่าน Pay Slip นำไปชำระที่ธนาคาร หรือชำระด้วยบัตร Visa / Mastercard มีค่าธรรมเนียม 3.32 %

วิธีการส่งหลักฐานการชำระเงิน

เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารมาที่ช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

 –   ส่ง Fax ใบจ่ายเงินที่ธนาคารมาที่ คณะ RSU Cyber University โทรสาร : 02-997-2222 -30 ต่อ 4145

 –   ถ่ายสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งมาทาง Email : Nutthiya.s@rsu.ac.th  

เมื่อทำการส่งหลักฐานการชำระเงินมาแล้ว รอ 1-2 วันทำการในการส่งชื่อผู้ใช้ และรายละเอียดในการเข้าเรียนเข้าอีเมล์ของท่าน

วิธีการส่งหลักฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน ( Transcript , ใบปริญญาบัตร ) 

หลักฐานดังต่อไปนี้สามารถส่งมาหลังจากแจ้งชำระเงินและเปิดใช้งานระบบการเรียนการสอนได้

  –  สำเนาทะเบียนบ้าน 3  ชุด

  –  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3 ชุด

  –  สำเนาเอกสารการเรียน อย่างละ 3 ชุด  ใบ รบ.  (สำหรับผู้จบ ม.6 และ Transcript และ ใบ ปริญญาบัตร  สำหรับผู้จบ ป.ตรี ขึ้นไป)   

  –  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 5 ใบ

ส่งมาที่  คุณณัฐฐิญา  สุดชานัง 

ศูนย์ RSU Cyber University อาคารรัตนคุณากร ( ตึก 11 ) ชั้น 12 ห้อง 13

มหาวิทยาลัยรังสิต  ถนน พหลโยธิน ต.หลักหก  อ.เมือง  จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณี 12000

(มุมซองว่า เอกสารการสมัครเรียน)

หลักฐานการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียน ส่งมาทาง Email : Natthiya.s@rsu.ac.th ก่อนเพื่อทำการเปิดระบบเรียนคะ

* ท่านต้องเก็บหลักฐานต่างๆข้างต้นไว้เพื่อติดต่อกับคณะ RSU Cyber University ทุกครั้ง

** ทางหลักสูตรจะติดต่อเพื่อแจ้งกำหนดปฐมนิเทศน์ เพื่อเข้าอารมการเรียน

หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคาร อุไรรัตน์ ( ตึก 3 ) ชั้น 5 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 0-2997-2222-30 ต่อ 1264

โทรสาร 02-997-2222-30 ต่อ 1264

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) ชั้น 4 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน

จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ : 0-2617-5853-8

โทรสาร : 0-2617-5859

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักงาน RSU Cyber University

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ( ตึก 11 ) ชั้น 9 52/347 เมืองเอก

ถนน พหลโยธิน หลักหก จังหวัด ปทุมธานี

รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ : 0-2997-2222-30 ต่อ 4055

โทรสาร : 0-2997-2222-30 ต่อ 4055

 

 

 

 

 


 

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการลงทะเบียนหรือชำระเงินเรียบร้อยแล้ว รอการเปิดใช้งานชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบการเรียนการสอนผ่าน Email ที่ท่านได้กรอกเข้ามาในระบบ

โดยเมื่อได้รับชื่อผู้ใช้ / รหัสผ่านทางอีเมล์แล้ว สามารถเข้าระบบได้จากเว็บไซต์หลักสูตรของท่าน 

– หลักสูตร นิติศาสตร์ https://lawonline.rsu.ac.th

– หลักสูตร ผู้นำสังคม https://maonline.rsu.ac.th

– หลักสูตร การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ https://itmonline.rsu.ac.th