เทคนิคการสร้างแพทเทิร์น เพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจแบรนด์เสื้อผ้า

หลักสูตรนี้สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นนักออกแบบเสื้อแฟชั่น เพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เจ้าของธุรกิจหรือบุคคลทั่วไป ที่อยากพัฒนาความรู้ด้านงานออกแบบงานสร้างแพทเทิร์นเพื่อเอาไปใช้ต่อยอดในงานหรือสนใจทำธุรกิจส่วนตัวด้านงานแฟชั่นเสื้อผ้า มีขั้นตอนง่ายๆ เรียนรู้เพื่อหาแนวทางการเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อแฟชั่นอย่างยั่งยืน เป็นการแนะแนวทางการสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีความโดดเด่นด้านโครงร่างเงาที่สวยงามแปลกใหม่ตอบสนองช่องว่างทางการตลาด แนวคิดเรื่องระบบการผลิตเสื้อผ้าเรียนรู้เทคนิคการคิดและสร้างโครงสร้างแพทเทริ์นเสื้อสตรี เพื่อผู้ประกอบการควบคู่ไปกับการออกแบบเสื้อสตรีตามยุคตลาดออนไลน์

สำหรับบุคคลทั่วไป
หลักสูตรระยะสั้น

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจหลักการออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่น มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าของตนเอง หลักการออกแบบตามยุคตลาดออนไลน์ การทำแพทเทิร์นเพื่อสามารถพูดคุยกับช่างตัดเย็บได้

ระยะเวลา : 6 ชั่วโมง
เรียนแบบไลฟ์สดผ่าน Zoom
ราคา : 990 บาท พิเศษ Early Bird 690 บาท *รับจำนวนจำกัด
หน่วยงาน : RSU Cyber U มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย
สำหรับ บุคคลทั่วไป

Instructor

วณิชญา องคุลี (ครูหน่อย)

การทำงาน :
 • ครูพิเศษสอน แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ประสบการณ์ :
 • สอนด้านการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าแฟชั่นเพื่อธุรกิจหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
 • ผู้เชี่วชาญเทคนิคการสร้างแพทเทิร์นและเทคนิคการตัดและเย็บเสื้อผ้าสตรีแฟชั่นจากประสบการณ์ด้านงานตัดเย็บเสื้อผ้ากว่า 20 ปีในแวดวงเสื้อผ้า
ระยะเวลา :

เรียนปฏิบัติแบบออนไลน์ผ่าน Zoom จำนวน 1 วัน 6 ชั่วโมง

หัวข้อ / Content :
 • การออกแบบเสื้อแฟชั่นเพื่อเข้าสู่ผู้ประกอบการ หรือเจ้าของแบรนด์
 • ขั้นตอนการเป็นเจ้าของธุรกิจเสื้อแฟชั่นอย่างยั่งยืน
 • การวาดโครงร่างเงาที่สวยงามแปลกใหม่ เพื่อสามารถคุยงานกับช่างตัดได้
 • แนวคิดระบบการผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น การเลือกผ้า แหล่งซื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
 • การสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สินค้าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะและมีความโดดเด่น
 • แนวคิดการสร้างเสื้อผ้าแฟชั่นที่ตอบสนองช่องว่างทางการตลาด
 • เทคนิคการคิดและสร้างโครงสร้างแพทเทริ์นเสื้อสตรีเพื่อผู้ประกอบการ
 • การออกแบบเสื้อสตรีตามยุคตลาดออนไลน์
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน :
 • กระดาษสร้างแบบ
 • ดินสอ
 • ยางลบ
 • ไม้บรรทัด
 • ไม้โค้งอเนกประสงค์ (ไม้นกแก้ว)
 • ไม้โค้ง
 • สายวัดตัว
 • กรรไกรตัดกระดาษ
 • ล้อกลิ้งผ้า
 • กระดาษกดรอย
 • เข็มหมุด
01
02
Previous
Next
Days
Hours
Minutes
Seconds