รายละเอียดคุณสมบัติขั้นต่ำของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการเรียนออนไลน์
Hardware :
: A processor of 1.6 GHz or faster
: 256 MB RAM or greater
: 20 GB hard drive or larger
: high-speed Internet connection 512 kbps. or faster
: Monitor and video card with 1024×768 ppi or greater resolution
: Sound card with speakers
Software :
: Microsoft Windows (Operating System : Recommend)
: Internet service provider (ISP) account
: Microsoft Internet Explorer version 6.0 or later
: Adobe Acrobat Reader version 6.0 or later
: Adobe Acrobat Flash Player

สำหรับอุปกรณ์พกพา tablet ต้องใช้ระบบปฏิบัติการเป็น android เนื่องจากบทการเรียนการสอนใช้โปรแกรม Flash animation *** ในกรณีที่ใช้ android แล้วบทเรียนไม่แสดงผล ให้ทำการ download โปรแกรม Flash For Mobile ไปติดตั้ง ( ปัจจุบันเวอร์ชั่นของ Android ที่รองรับ Flash Extension สิ้นสุดที่เวอร์ชั่น 4.0 )
*** อุปกรณ์ Mobile ทั้ง Iphone , Android สามารถใช้ browser พิเศษเพื่ออ่านหรือเปิดสื่อการสอนประเภท Flash ได้ เช่น Puffin , Photon