สาส์นอธิการบดี

         "มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ มีความเข็มแข็ง มีความแข็งแกร่งให้กับประเทศชาติของเรา เพราะว่าบุคคลหรือทรัพยากรคนเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะพลักดันให้ประเทศชาติของเรามีความเข็มแข็ง แล้วก็พัฒนาต่อไปสู่ความรุ่งโรจน์ ความมั่นคงยืนอยู่บนขาของตัวเราเองได้ฉะนั้นมหาวิยาลัยรังสิตจึงพยายามทุกวิถีทางที่จะสนองต่อความต้องการของบ้านเมือง อะไรที่เป็นทิศทางเป็นความรู้ เป็นทักษะ เป็นความสามารถใหม่ๆที่เรายังมีความต้องการและขาดแคลน เรามองไปข้างหน้าแล้วเราก็สร้างสิ่งเหล่านี้ให้เป็นศักยภาพที่เข้มแข็งของประเทศไทย จริงๆประเทศไทยมีศักยภาพเยอะ ถ้าเราค้นหาศักยภาพให้พบแล้วพัฒนาให้เกิดคุณค่าประสิทธิภาพแล้วก็มีนวัตกรรมมีวิสัยทัศน์ในการที่จะสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติได้ก็นับว่าเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันการศึกษระดับอุดมศึกษา อย่างเช่นมหาวิทยาลัยรังสิต"
        "มาบัดนี้มหาวิทยาลัยรังสิตคิดว่ามันถึงโอกาสแล้วที่เราจะได้ขยายให้พี่น้องประชาชน แล้วก็ผู้ที่ทรัพยากรบุคคลของเราทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เราจึงได้เปิดการสอนในหลักสูตรออนไลน์ ที่เรียกว่า Cyber University หรือการสอนแบบทางไกล ซึ่งเราพูดกันมานานแล้วเรื่องทางไกลแต่ว่าการสอนทางไกลทางอินเตอร์เน็ตที่แท้จริงพึ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ และยังไม่มีสถาบันที่นำการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีนี้มามากนัก เราได้เปิดหลักสูตร 3 หลักสูตร"
        "หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตออนไลน์  เราก็มีความเห็นว่าคนที่ต้องการรู้กฎหมายมีทุกสาขาวิชาชีพ ถึงแม้ว่าจะจบปริญญาตรีไปแล้วก็มุ่งหวังที่จะมีความรู้ด้านกฎหมาย ฉะนั้นจึงเปิดปริญญาตรีทางด้านนิติศาสตร์ ให้ผู้ที่จบปริญญาตรีมาแล้วได้เรียนเป็นปริญญาตรีที่ 2 ไม่ว่าจะประกอบอาชีพอะไรอยู่ สามารถเรียนได้ใน 2 ปีแล้วก็ได้ปริญญาตรี อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ครับ ปริญญาทางด้านออนไลน์ที่ว่านี้อยู่ที่บ้านก็เรียนได้ภายในระยะเวลาสั้นๆ แต่ว่าเรามีวิธีการที่จะบูรณาการ กับหลักสูตรปกติที่ทำให้ทั้งคุณภาพ ทั้งความน่าสนใจไม่แตกต่างกัน"
       "หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทางผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง"
       "หลักสูตรการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ก็เป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งแพร่หลายมากแต่ว่าคนก็มีโอกาสเข้าถึงได้น้อยแล้วก็ขอเรียนปาวรณาว่ามหาวิทยาลัยรังสิตก็ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญในการที่จะสร้างศักยภาพของประเทศไทยในด้านบุคคลกร ในด้านทรัพยากรมนุษย์เรา ถึงแม้ว่าจะไม่มีทรัพยากรธรรมชาติหรืออื่นใดเหลืออยู่มากมายแล้ว แต่เรายังเหลือทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพที่สุด เราจะสู้ได้ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของเราให้เข็มแข็งแล้วก็มีคุณค่ามีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์มากที่สุด"