sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum

RANGSIT CYBER UNIVERSITY

Learn Anywhere Learn Anytime

RANGSIT CYBER UNIVERSITY

Learn Anywhere Learn Anytime

รู้จักกับ RSU CYBER UNIVERSITY

เรียนกับเราแล้วได้อะไร? ^_^

ใบประกาศนียบัตร

มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการการพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล

หลักสูตรปริญญาได้รับการรับรอง

หลักศุตรปริญญาออนไลน์ได้รับการรับรองฯ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าหลักสูตรภาคปกติทุกประการ

ประหยัดค่าใช้จ่าย

หลักสูตรออนไลน์ไม่มีเก็บค่าอุปกรณ์ และค่าบำรุงการศึกษา เหมือนหลักสูตรภาคปกติ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเรียนได้ทุกสถานที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

ความหลากหลาย

หลักสูตรออนไลน์แต่ละหลักสูตรจัดทำมาเป็นอย่างดีและหลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ และพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Online Tools

จากสถานการณ์ COVID-19 ที่กระทบการจัดการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยรังสิตให้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์นั้น ทางศูนย์ RSU CYBER UNIVERSITY ได้รวมรวมข้อมูล และเนื้อหาที่จำเป็นต่อการใช้งาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง  “แบบง่าย”

 

สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสามารถเลือกการใช้งานที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของแต่ละรายวิชา แต่ละหน่วยงานได้เลย
แบ่งรูปแบบการใช้งานเครื่องมือเป็น 4 รูปแบบ

เครื่องมือสอนออนไลน์

เครื่องมือสอนออนไลน์

แบบบันทึกวิดีโอ และสอนสดเหมือนสอนในห้องเรียน

ระบบการจัดเรียนการสอน

ระบบการจัดเรียนการสอน

ของศูนย์ RSU CYBER UNIVERSITY ในการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์

เครื่องมือสอนออนไลน์

เครื่องมือสอนออนไลน์

การจัดสอบเก็บคะแนนย่อย และสอบปลายภาค

WEBINAR

WEBINAR

การจัดสัมมนาออนไลน์ งานประชุมวิชาการ การถ่ายทอดสด

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

ผู้เรียน

ผู้สอน

ศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 3 ปี

หลักสูตร 3 ปี สำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ ปวส. การเรียนศิลปศาสตรบัณฑิตที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่าบัณฑิตภาคปกติทุกประการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรนิติศาสตบัณฑิต การเรียนนิติศาสตร์ที่มีศักดิ์และสิทธิเทียบเท่านิติศาสตรบัณฑิตทุกประการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดการศึกษา

Online Certificate

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

NEW COURSE

Self Esteem & Self confident

Register Now

Short Course

FOR PUBLIC

Data Analytic

Data Analytic หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา R หรือ Python เพื่อทำความสะอาดข้อมูลและสร้างโมเดลวิเคราะห์พื้นฐานได้...

Open Water

Open Water คอร์ส Open Water Diver เป็นหลักสูตรเริ่มต้นของการดำน้ำ Scuba Diving สำหรับผู้ที่สนใจดำน้ำลึก เรียนหลักสูตรนี้เพื่อได้บัตรอนุญาตดำน้ำสากล เพื่อต่อยอดการเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้...

Intermediate Chinese

Intermediate Chinese ( ICC111 ) ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโดยใช้คำศัพท์พื้นฐานได้ และเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้สอบวัดระดับภาษาจีนได้ (HSK3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ การใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ...

Blended Learning

FOR RSU REGULAR STUDENTS ONLY

B1: CEFR PREPARATION

หลักสูตร B1: CEFR PREPARATION จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทำข้อสอบด้วยตนเอง และสามารถสอบผ่าน CEFR ด้วยผลการสอบระดับ B1 ให้ได้เกิน 50 เปอร์เซนต์ตามทีมหาวิทยาลัยตั้งเป้าไว้...

ENL125 : English for Global Exploration

COURSE DESCRIPTION Communicative English Language skills with multiple literacies, language learning strategies, listening, speaking, reading and writing in multicultural communication นักศึกษาสามารถเข้าเรียน ปีการศึกษา S/2562 COURSE OBJECTIVES 1. To develop students’...

THA106

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

In-Houses Training

FOR RSU STAFF

การพัฒนาบุคลากรด้วย Non–Classroom Training

มหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสำคัญของบุคลากรทุกสายงาน ทุกระดับ ที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้สามารถปฏิบัติพันธกิจตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้  มหาวิทยาลัยจึงถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษา และบำรุงทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ...

หลักสูตร เทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรเทคนิคการนำ PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เกิดความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการนำเทคนิค PDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน และสามารถเขียนรายงานผลแบบ PDCA ได้ สำหรับบุคลลากร...

หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

บุคลากรทุกคนที่เข้ามาทำงานในมหาวิทยาลัยรังสิตต่างผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไปสู่จุดหมายที่วางไว้

ทุนการศึกษาดูงาน / ทุนวิจัย / ส่วนลดข้าราชการ / ศิษย์เก่า

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาเทอม 2/2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 (2/2562) ปริญญาตรี-ปริญญาโท ออนไลน์ ตั้งแต่ 4 - 20 พฤศจิกายน 2562 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-997-2222 ต่อ 4162 หรือ Facebook: @RsuCyberUniversity Line ID: @rsucyberu เอกสารประกอบการสมัครเรียน สำเนาเอกสาร จำนวน 3 ชุด...

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2561

RSU Cyber University ได้จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต" ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1-301 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในกิจกรรมได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วมให้คำแนะนำนักศึกษา...

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th

Line : @rsucyberu

Tel : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145

094-329-2992 คุณณัฐฐิญา สุดชานัง

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort