รู้จักกับ RSU CYBER UNIVERSITY

 • ใบประกาศนียบัตร

  มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่หลากหลาย ตอบสนองต่อความต้องการ การพัฒนาทักษะของแต่ละบุคคล

 • หลักสูตรปริญญาได้รับการรับรอง​

  หลักสูตรปริญญาออนไลน์ได้รับการรับรองฯ โดยมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเท่าหลักสูตรภาคปกติทุกประการ

 • ประหยัดค่าใช้จ่าย​

  หลักสูตรออนไลน์ไม่มีเก็บค่าอุปกรณ์ และค่าบำรุงการศึกษา เหมือนหลักสูตรภาคปกติ ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายและเรียนได้ทุกสถานที่ไม่ต้องเสียค่าเดินทาง

 • หลักสูตรระยะสั้น​

  หลักสูตรการอบรมระยะสั้น มีหลากหลายหลักสูตรให้เลือก นำสิ่งที่เรียนไปประกอบอาชีพ หรือพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้น มีอิสระในการเรียน สามารถเรียนเมื่อมีเวลาว่างได้

Online Degree
หลักสูตรปริญญาออนไลน์

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรปริญญาโท

Shortcourse
หลักสูตรระยะสั้น

Video ตัวอย่าง Playlist

2 Videos

ประสบการณ์จากผู้เรียน

"นิติศาสตร์ออนไลน์ เหมาะกับคนทำงาน เข้าถึงง่าย เรียนเหมือนเล่นเกมปกติ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อนร่วมรุ่นหรืออาจารย์ที่ดูแล มีการพบปะทำกิจกรรมสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่คิดว่าจะไม่มีเพื่อนครับ"
"หลังจากสำเร็จการศึกษาสามารถนำเชิงปฏิบัตที่ได้มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คุณธรรม ธรรมาภิบาล และยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดได้เท่าเทียมกัน "
"เพื่อนๆ ดีมาก ดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นคนหนึ่ง บางที่ก็มีปัญหาเรื่องภาษา เพื่อนๆ ก็คอยช่วยตลอดเลยคะ การเรียนกับนักศึกษาไทยที่นี่จะได้ความรู้เกี่ยวกับผู้นำ และภาวะผู้นำในหลายๆ ประเทศ ซึ่งคิดว่ามีประโยชน์มากๆ"