ติดต่อเรา / Contact

ติดต่อ ศูนย์ Rangsit Cyber University

Address : 52/347 เมืองเอก ถนนพหลโยธิน หลักหก จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทร : 02-997-2222-30 ต่อ 4162,FAX 4145
094-329-2992 , คุณ ณัฐฐิญา สุดชานัง

E-mail : natthiya.s@rsu.ac.th