ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

ประกาศนียบัตรการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล

เป็นประกาศนียบัตรเพื่อพัฒนาแบะสร้างมาตราฐานด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล สำหรับการสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมระดับนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต และบริษัทดาต้าเอ็กซ์เปิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด

ยังไม่เปิดรับสมัคร

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียนออนไลน์ 2 วิชา และปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่
วิชาออนไลน์ 2 วิชา 24,000 บาท
CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ
CIM 693 หัวข้อพิเศษทางด้านการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศด้านการสืบสวนและตรวจพิสูจน์
วิชาปฎิบัติการ(LAB) 5 วิชา 24,900 บาท
Computer System and Network
Digital Evidence Handle
Incident Response Procedure
File System and Artifacts
Computer Forensic Procedure
โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP
เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline
1. วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)
2. เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)
3. เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)
4. ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ หรือ เข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น
**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดอายุ และเพศ
2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th
3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร
4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ
4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145
4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th
5.เปิดระบบให้สามารถเข้าเรียนได้ในวันถัดไป (เวลาราชการ)
6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University
โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446
8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย