ประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน

คำแนะนำหลักสูตร

เป็นใบประกาศนียบัตรในระดับอาเซียน (ASEAW) สามารถเทียบโอนการเรียนในระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ หรือหลักสูตรอื่นๆ ได้ตามปกติเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงทางไซเบอร์ สร้างความชำนาญในระบบสกาดา (SCADA) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

เปิดรับสมัครเทอม 2/2561

เกี่ยวกับหลักสูตร

เรียน 7 วิชา เรียนออนไลน์ 2 วิชา และวิชาในห้องปฎิบัติการ 5 วิชา ได้แก่
วิชาออนไลน์
CIM 613 เครือข่ายไอซีทีเพื่อธุรกิจ
CIM 620 การจัดการความมั่นคงปลอดภัยคอมพิวเตอร์
ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท
วิชาในห้องปฎิบัติการ
Cisco Networking Workshop
MikroTik Firewall Workshop
Linux/Window Configuration Workshop
GE Scada / PLC Networking
Web Application Security
ค่าลงทะเบียน 24,900 บาท
โดยประกาศนียบัตรความมั่นคงในระบบอุตสาหกรรมระดับอาเซียน #CIS และ ประกาศนียบัตรตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล #CDFP
เริ่มเปิดเรียนวันที่ 1 สิงหาคม 2561 พร้อมหลักสูตร ป.โทไอทีออนไลน์ #cimonline
1.วิชา cim613 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน สิงหาคม 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์
พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (ทั้งใบ CIS และ CDPF)
2.เริ่มเรียนวิชา cim620 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00
ทุกวันอังคาร-พฤหัส-เสาร์ (เฉพาะใบ CIS)
3.เริ่มเรียนวิชา cim693 ภาคทฤษฎี online วันที่ 1-30 เดือน กันยายน 2561 เรียนห้องสนทนาออนไลน์เวลา 20:00-22:00 ทุกวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ พร้อมสอบในวันเสาร์ปลายเดือน (เฉพาะใบ CDPF)
4.ทั้งใบ CIS และ CDPF เริ่มเรียนภาคปฎิบัติในห้องเรียน ช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายนทุกวันเสาร์จำนวน 5 สัปดาห์ พร้อมสอบ
หรือเข้าอบรม 5 วันธรรมดาติดกัน แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละรุ่น
**หลังสอบผ่านใบประกาศนัยบัตร สามารถเทียบโอนต่อยอดเรียน ป.โท ต่อได้

เงื่อนไขสำหรับผู้เรียน

1.หลักสูตรอบรมประกาศนียบัตร เป็นหลักสูตรที่ไม่จำกัดเพศ และอายุ
2.สมัครอบรมออนไลน์ ทาง https://cyberuonline.rsu.ac.th
3.ปริ้นใบสมัครพร้อมรหัสจ่ายเงินและชำระเงินทางธนาคาร
4.ส่งหลักฐานการจ่ายเงินโดยเลือกส่งได้ 2 แบบ
   4.1 Fax สำเนาการจ่ายเงินมาที่ 02-9972220-30 ต่อ 4145
   4.2 ถ่ายรูปและส่งแนบในอีเมลล์มาที่ email : Nutthiya.s@rsu.ac.th
6.สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเรียนด้วยบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์
7.กรณีที่สงสัยให้หัวข้อความรู้ ผู้เรียนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของ RSU Cyber University โทร 02-9972220-30 ต่อ 4162 หรือ 081-696-3446
8.ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนและดู VDO ติว ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อมูลค่าสมัครเรียน

รูปแบบ : Online และอบรมนอกสถานที่
ราคา : Online 24,000 บาท + LAB 24,900 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : ประกาศนียบัตร
ปริญญา : สามารถใช้เทียบโอนในป.โทได้
ภาษา : ไทย