sakarya escort sakarya escort bayan adapazarı escort serdivan escort escort sakarya webmaster forum

Google-Apps

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการบริหารจัดการงานเอกสารในรูปแบบของออนไลน์ สามารถอำนวยความสะดวกในการติดต่อ การเข้าถึงข้อมูล การเข้าถึงโดยผ่านอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต  และอุปกรณ์มือถือ ซึ่งการจัดทำงานเอกสารออนไลน์สามารถประยุกต์ใช้งานให้เหมาะสม และสอดคล้องกับรูปแบบการทำงานได้

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น จัดฝึกอบรม และการประยุกต์ใช้งาน Google Application สำหรับการบริหารจัดการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการทำงานเอกสาร ดังนั้น การสนับสนุนและการผลักดันกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google Apps for Education ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ให้เป็นที่รู้จัก และมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Google Apps for Education

  2. เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน Google Apps for Education ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา

maltepe escort kadıköy escort kartal escort ataşehir escort pendik escort bostancı escort göztepe escort anadolu yakası escort