Unlock your FAT ปัญหาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ อย่างโรคอ้วน และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่รักษาไม่หายจริงหรือ? จากประสบการณ์โดยตรงของ นายแพทย์ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อายุรแพทย์ ผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพของตัวเอง มีปัญหาเรื่องนำ้หนักตัวมากขึ้น ความดันสูง ไขมันในเลือดมีความผิดปกติดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร พร้อมๆกับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติม เรียนรู้และดูแลตัวเอง มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น นำ้หนักตัว ความดัน และไขมันในเลือดสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click “คุณหมอป๊อป” ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคที่เป็นแล้ว สามารถรักษาให้หายได้ แล้วหายได้อย่างไร คุณหมอจะมาเล่าวิธีการดูแล และรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ คุณหมอเล่าจากประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคอร์สระยะสั้นแบบออนไลน์ หัวข้อแรก Public Course ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องก่อน ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ เรียน/สัปดาห์ : …

unlock your fat Read More »