เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย หลักสูตร เทคนิคเทรดระยะสั้น ฉบับเทรดได้เลย มีทั้งหมด 4 Part PART 1 เรียนรู้จังหวะจุดเข้าที่เน้นปลอดภัย และได้เปรียบ PART 2 เรียนรู้จังหวะ Take Profit PART 3 เรียนรู้หลักการควบคุม เพื่อป้องกันพอร์ตถดถอย  PART 4 Case Study จังหวะซื้อและขาย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น เปิดสำหรับบุคคลทั่วไป รับจำนวนจำกัด สมัครเรียน Click ข้อมูลการสมัครเรียน เป็นการเรียนแบบเรียงลำดับหัวข้อ ตั้งแต่ Part 1 จนถึง Part 4 ทำการทดสอบในแต่ละ Part ผ่านตามเกณฑ์ จึงจะสามารถทำการสมัครเรียนใน Part ถัดไปได้ ระยะเวลาการเรียน :ภาคทฤษฎี – เรียนสด หัวข้อ ครั้งละ 3 ชั่วโมง …

basic short trade Read More »

Basic Technical To Trading หลักสูตร Basic Technical To Trading มีทั้งหมด 4 Part Part 0 สามารถใช้กราฟ และส่งคำสั่งซื้อขายได้  บทเรียน : การใช้ trading View เบื้องต้น / การใช้ Efin + Streaming เบื้องต้น / การเปิดพอร์ตหุ้น PART 1 วางแผนการลงทุนด้วยแนวรับ – ต้าน พร้อมวางแผนการเทรดเบื้องต้นได้ บทเรียน : โครงสร้างพื้นฐานของกราฟ / การวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน / การดู High – Low เพื่อหาเทรนด์ของหุ้นตัวนั้น / แนวรับแนวต้าน เพื่อหาจุดซือขาย และ Stoploss(การตัดขาดทุน) / Side way การหาเหลี่ยมในการเทรด …

basic technical to trading Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายการค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษี และตัวอย่างกรณีต่างๆ สำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) สมัครเรียน Click วิธีการเรียน เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University ได้ทุกอุปกรณ์ Live สด พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลา : ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา Live สด กับวิทยากร ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท พิเศษ รุ่น 1 : รับส่วนลดเหลือ 300 บาท หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : 100% Online เว็บไซต์ : …

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด Read More »

IPO: การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์(Initial Public Offering) IPO: Initial Public Offering การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของกิจการบางรายอาจยังไม่ทราบข้อดีข้อเสีย รวมถึงความเหมาะสมของบริษัทในการใช้การ IPO เป็นทางเลือกในการระดมทุน คอร์สออนไลน์นี้จึงครอบคลุมถึงประโยชน์ ผลกระทบ และภาระที่จะเกิดขึ้นจากการ IPO ทั้งแก่บริษัทและ เจ้าของกิจการ กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของการเตรียมตัวในการขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความพร้อมและยื่นขออนุญาตให้แก่บริษัท สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click https://www.youtube.com/watch?v=YSGbBaW1KpU ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัดเรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ราคา : 5,900 บาทพิเศษ 50 ท่านแรก 1,500 บาทหน่วยงาน : คณะบัญชีรูปแบบ : Onlineเว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/ภาษา : ภาษาไทยสำหรับ บุคคลทั่วไป เข้าสู่ระบบเรียน วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ …

การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering) Read More »