ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายการค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษี และตัวอย่างกรณีต่างๆ สำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) สมัครเรียน Click วิธีการเรียน เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University ได้ทุกอุปกรณ์ Live สด พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลา : ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา Live สด กับวิทยากร ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท พิเศษ รุ่น 1 : รับส่วนลดเหลือ 300 บาท หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : 100% Online เว็บไซต์ : …

shortcourse-taxภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาดshortcourse-tax Read More »

IPO: การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering) IPO: Initial Public Offering การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของกิจการบางรายอาจยังไม่ทราบข้อดีข้อเสีย รวมถึงความเหมาะสมของบริษัทในการใช้การ IPO เป็นทางเลือกในการระดมทุน คอร์สออนไลน์นี้จึงครอบคลุมถึงประโยชน์ ผลกระทบ และภาระที่จะเกิดขึ้นจากการ IPO ทั้งแก่บริษัทและ เจ้าของกิจการ กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของการเตรียมตัวในการขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความพร้อมและยื่นขออนุญาตให้แก่บริษัท สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 5,900 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก 1,500 บาท หน่วยงาน : คณะบัญชี รูปแบบ : Online เว็บไซต์ : …

การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering) Read More »