The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU

The basic of a golf swing

กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและใช้ร่างกายหลายส่วนเพื่อประกอบเป็นวงสวิง ดังนั้นการฝึกเล่น กอล์ฟด้วยตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจพื้นฐาน นอกจากจะทําให้วงสวิงไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจจะทําให้ เกิดอาการบาดเจ็บตามมาได้อีกด้วย ผมจึงจัดทําคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่สนใจจะเริ่มเล่นกอล์ฟแต่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเบสิคต่างๆในการสร้างวงสวิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สำหรับบุคคลทั่วไป

ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด
เฉพาะ 50 ท่านแรก พบโปรนพเพื่อปรับวงสวิง 1 ครั้ง
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : 5,900 บาท

พิเศษ 50 ท่านแรก
เหลือ 1,990 บาท
พร้อมรับสิทธิพบโปรนพเพื่อปรับ
วงสวิง 1 ครั้ง
หน่วยงาน : Pro Nopp X RSU
รูปแบบ : Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ภาษาไทย
สำหรับ บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้

1. ให้ผู้เรียนสามารถมีวงสวิงที่ถูกต้องตามหลักพื้นฐาน
2. เข้าใจหลักการเล่นลูกสั้นเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนําสิ่งที่เรียนไปใช้ในการออกรอบจริงได้
3. เตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนสามารถไปออกรอบได้อย่างมั่นใจ
กลุ่มผู้เรียน: นักเรียนที่มาเรียนส่วนใหญ่จะเป็นคนวัยทํางานที่ต้องการเล่นกอล์ฟเป็นเพื่อนําไปใช้ในหน้าที่การงาน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในองค์กรณ์ต่างๆ

สไตล์การสอน

ผมจะดูผู้เรียนเป็นหลัก ถ้าสอน beginner ผมจะใช้คําศัพท์ที่ทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้มากที่สุด แต่ถ้าเป็น ระดับ Advance ความยากของคําที่ใช้ก็จะเพิ่มขึ้น ผมจะเน้นให้นักเรียนเข้าใจถึงหลักการและปัญหา ในสวิงจริงๆ โดยใช้เครื่องมือที่สามารถวัดผลในสวิงได้จริงๆ เช่น Launch monitor, 3D analysis, Pressure mat เป็นต้น แต่นั่นคือการสอนระดับสูงนะครับไม่มีวงสวิงกอล์ฟวงไหนในโลกนี้ที่มีความ เหมือนกัน 100% นั่นเป็นเพราะทุกคนมีลักษณะเฉพาะของตนเอง จากประสบการณ์การสอนกอล์ฟมา กกว่า 12 ปี ผมได้เรียนรู้ว่านักเรียนกอล์ฟแต่ละคนมีวงสวิงที่แตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างทั้ง ทางด้านกายภาพ, เพศ, อายุและทักษะกีฬา ผมจะไม่สอนให้นักเรียนเลียนแบบวงสวิงของโปรระดับ โลก แต่ผมจะให้นักเรียนทุกคนนําจุดเด่นของตนเองมาพัฒนาโดยใช้ข้อดีของวงสวิงของโปรระดับ โลกมาเป็นต้นแบบในการเรียนรู้เพื่อหนทางสู่การสร้างวงสวิงของตนเอง

Content

Module 0: แนะนําคอร์สเรียน
แนะนําเนื้อหาทั้งหมดของคอร์สนี้และสิ่งที่นักเรียนจะได้รับหลังเรียนจบ คอร์สนี้จะถูกซอยย่อยออกเป็น บทเรียนสั้นๆ หลายๆบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนําไปใช้ได้ทันที โดยทุกบทเรียนจะมีแบบฝึกให้ ทําทุกครั้ง เพื่อให้นักเรียน เข้าใจถึงวงสวิงกอล์ฟโดยรวมว่าแต่ละส่วนของร่างกายมีหน้าที่อะไรบ้าง โดยคอร์สนี้จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ Pre-Swing, In swing, Release & Impact, Follow through & Finish Position และในแต่ละ Module จะแบ่งออกเป็น Chapter ย่อยๆอีก Chapter ละ 10-15 นาที เพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้

Module 1: ข้อควรรู้ก่อนเริ่มเล่นกอล์ฟ
1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟ
1.2 สนามกอล์ฟและการนับคะแนน
1.3 อุปกรณ์กอล์ฟที่จําเป็น

Module 2: Pre-Swing
2.1 การจับไม้กอล์ฟ (Grip)
2.2 ท่าทางการยืน (Posture)
2.3 ความกว้างของการยืน (Stance)
2.4 ตําแหน่งลูก (Ball position)
2.5 การเล็ง (Aim and Alignment)

Module 3: In swing
3.1 การทํางานของไม้กอล์ฟเบื้องต้น (Club Mechanics)
3.2 การเริ่มสวิง (Y drill)
3.3 ตําแหน่ง 9 นาฬิกา (mini swing)
3.4 การขึ้นครึ่งวง (Half swing)
3.5 การขึ้นเต็มวง (Full swing)
3.6 Transition and LAG (Shallowing)
3.7 ความสําคัญของเพลนสวิง (Plane Slot)
3.8 ลําดับสวิงและการสร้างจังหวะ (Sequenceing & Timing)

Module 4: Release & Impact
4.1 What is Release & When does it happen?
4.2 Hands & Arms control
4.3 What is impact position?
4.4 Flat spot (Bottom of Swing)

Module 5: Finish Position
5.1 what is follow through
5.2 Element of finish position
5.3 สรุปเนื้อหาที่ได้เรียนมาทั้งหมดใน 4 Modules

Pro Nopp

ตำแหน่งงาน / Position
ประวัติอาจารย์ผู้สอน การศึกษา

Griffith university, Gold Coast Australia – Bachelor of Business Majoring in Sport Management – Certificate in Golf Management Practice by The Australian PGA

Golf certifications
 • TPI Golf Level 3 Certified
 • TPI Power Level 2 Certified
 • Level 2 K-Vest certified Pro
 • Level 2 Swing Catalyst Certified instructor
 • Level 1 by Smart2Move Golf Biomechanics Ground Reaction Forces.
 • Boditrak Certified golf ground mechanics
 • Certified Golf Education Asia Coaching Summit
 • Certified golf coach CGC1 (Rick Jensen & Henry Brunton)
 • Certified Golf Biomechanics Instructor Training Program Level 1 (Dr. Young-Hoo Kwon)
 • Certified Golf Biomechanics Penn State University (Dr. Mike Duffey)
 • Forces & motion silver certified (Dr. Phil Cheetham & Dr. Sasho Mackenzie)
 • Golf Lab Certified Golf Engineer
ประวัติและผลงานที่ผ่านมา
 • ประสบการ์ณการเล่นกอล์ฟกว่า 30 ปี
 • ผู้ก่อตั้ง Golfing Ground Performance Center โรงเรียนสอนกอล์ฟในร่มแบบ 3D
 • ผู้ดําเนินรายการ Golf Central Thailand (ช่อง Golf Channel Thailand)
 • ผู้ดําเนินรายการ Art of Golf (ช่อง Golf Channel Thailand)
 • ผู้บรรยายกอล์ฟช่อง Golf Channel Thailand
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยรามคําแหงคณะบริหารการจัดการกอล์ฟ
 • คอลัมนิสส์ในนิตยาสารหลายเล่ม
 • เป็น Brand influencer ของ Adidas golf
 • เจ้าของ Fanpage Pro Noppakhun Wonglaw และ Web site

เปิดรับสมัคร

Days
Hours
Minutes
Seconds