Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate

Falun Muay Thai by Rangsit University,
Basic to Coacher Certificate

มวยไทย เป็นศาสตร์การต่อสู่ที่ดีที่สุดในโลก เป็นศิลปการป้องกันตัว สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้คือ สุขภาพที่แข็งแรง การมีสมาธิ มีสติ มีปัญญา ได้วิชาการป้องกันตัว ได้วิชาชีพสามารถไปสร้างมูลค่าต่อได้
มวยไทยออนไลน์ เป็นการสอนที่เข้าถึงผู้ที่ต้องการเรียน ต้องการฝึกจากทั่วทุกที่ในโลกนี้ คนที่ไม่มีเวลาแล้วแต่อยากเรียนรู้ก็สามารถเรียนได้ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 4 Level และสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูมวย ต้องผ่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 Level และฝึกสอนกับครูมวย จำนวน 1 คอร์ส ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ได้รับใบประกาศนียบัตร จาก ศูนย์ RSU Cyber U ร่วมกับ ฟ้าลั่น มวยไทยยิม

สำหรับบุคคลทั่วไป

วิธีการเรียน

 • เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University
 • Live สด พูดคุยกับครูฟ้าลั่นผ่านระบบออนไลน์ 1 ครั้ง
 • ไม่จำกัดเวลาเรียน เรียนซ้ำได้ตลอด
 • สำหรับหลักสูตรครูมวย เรียน Level 1–4 ออนไลน์ บวก คอร์สครูมวย ที่ฟ้าลั่น มวยไทยยิมเวลา 3 เดือน

ข้อมูลการเรียน

ระยะเวลา : 1 – 12 สัปดาห์
เรียน/สัปดาห์ :
เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา
Live สด กับวิทยากร 1 ครั้ง
สำหรับหลักสูตรครูมวย เรียน Level 1–4 ออนไลน์ บวก คอร์สครูมวย ที่ฟ้าลั่น มวยไทยยิมเวลา 3 เดือน
ค่าลงทะเบียน:
ระดับพื้นฐาน 5,000 – เหลือ 3,500 –
ระดับครูมวย 40,000 – เหลือ 30,000 –
หน่วยงาน: มหาวิทยาลัยรังสิต
และ ฟ้าลั่นมวยไทยยิม
รูปแบบ : 100% Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย, English
ระดับ : สำหรับบุคคลทั่วไป

คลาสนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลานั่งเรียนในห้อง ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนรู้กับเราที่ RSU Cyber University

 • เหมาะกับทุกเพศ ทุกวัย เด็กเรียนได้ ผู้ใหญ่เรียนดี
 • ผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก ช่วยคลายเครียด
 • เรียนเพื่อปัองกันตัว เรียนรู้ท่าทางของมวยไทยที่ถูกต้อง
 • เรียนเพื่อเป็นครูมวย หรือผู้ฝึกสอนด้านมวยไทย
ทักษะที่ได้
 • ได้สมาธิ ปัญญา ความกล้าในการตัดสินใจ มีระเบียบวินัย
 • มีสุขภาพที่แข็งแรง
 • ได้ทักษะการป้องกันตัว ได้วิชามวยไทยที่จะไปต่อยอดเป็นผู้แข่งขันหรือเป็นผู้ฝึกสอนได้
หัวข้อการเรียนรู้

Level 1 :
อุปกรณ์และการออกท่าทาง
✦ แนะนำอุปกรณ์ที่ใช้
✦ ท่ารำไหว้ครูมวยไทย
✦ สรุป
Level 2 :
✦ การพันมือ
✦ การออกอาวุธมือ
✦ สรุป
Level 3 : การออกอาวุธด้วยขา
Level 4 : การฝึกคู่ และการล่อเป้า

คอร์สครูมวย

สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูมวย ต้องผ่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 Level และฝึกสอนกับครูมวย จำนวน 1 คอร์ส ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 เดือน ได้รับใบประกาศ จากมหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ ฟ้าลั่น มวยไทยยิม

วิทยากร

ว่าที่ ร.ต.ดร.ฟ้าลั่น กระสังข์
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
หลักสูตรผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง

เริ่มเล่นกีฬามวยไทยตั้งแต่ 8 ขวบ ผ่านการแข่งขันกีฬามวยสากล มวยสากลสมัครเล่น และมวยไทย ในส่วนจังหวัดและระดับประเทศ
สอบใบประกาศการสอบเป็นผู้ฝึกสอนจาก สมาคมมวยไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2007
ประสบการณ์สอน ตั้งแต่ปี 2547 ทั้งชาวไทย และต่างชาติ
เริ่มสอนให้ชาวต่างชาติ ปี 2552 โดยมีชาวฟินแลนด์ อเมริกา เยอรมันนีจีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ฮอนแลนด์ อิตาลี แดนมารค์ ภูฐาน สอนเป็นวิชาเรียนให้กับวิทยาลัยนานานชาติ ของมหาวิทยาลัยรังสิต
ประสบการณ์เปิดยิม 2557 ชื่อ ฟ้าลั่นมวยไทยยิม จนถึงปัจจุบัน มีผู้เรียนหลากหลาย ทั้งต่างชาติและชาวไทยที่ให้ความสนใจ
Mou กับสมาคมกีฬามวยไทยอาชีพโลก, สหพันธ์มวยไทยกัมพูชา

เปิดรับสมัคร

Days
Hours
Minutes
Seconds