ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด

เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายการค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษี และตัวอย่างกรณีต่างๆ สำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท

สำหรับบุคคลทั่วไป
(หลักสูตรระยะสั้น)

วิธีการเรียน

  • เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University ได้ทุกอุปกรณ์
  • Live สด พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผ่านระบบออนไลน์

ระยะเวลา : ไม่จำกัด
เรียน/สัปดาห์ :
เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา
Live สด กับวิทยากร
ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท
พิเศษ รุ่น 1 : รับส่วนลดเหลือ 300 บาท
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต
รูปแบบ : 100% Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย, English
ระดับ : สำหรับบุคคลทั่วไป

คลาสนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะกับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลานั่งเรียนในห้อง ไม่สะดวกในการเดินทาง
มาเรียนรู้กับเราที่ RSU Cyber University
✦ บุคคลทั่วไป
✦ นักเรียน นักศึกษา
✦ ผู้ประกอบการกิจการเริ่มใหม่Start up
✦ ผู้ที่ต้องการลดหย่อนภาษี

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก course online

✦ เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ ในการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และประหยัด
✦ รู้หลักการทางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
✦ สามารถคำนวณและตัดสินใจเลือกการชำระภาษีได้อย่างถูกต้อง
✦ ทราบถึงวิธีการชำระภาษีแบบที่คุณไม่เคยทราบมาก่อน

หัวข้อการเรียนรู้

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีและประเภทเงินได้
2. คำนวณภาษีเงินได้อย่างไรให้ถูกต้องและประหยัด
3. การยื่นแบบและการชำระภาษีเงินได้
4. ประเด็นเพิ่มเติมสำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

วิทยากร

คุณรัตนา อานุภาสนันท์
กรรมการ บริษัท เทค โนเมดิเคล จำกัด
ที่ปรึกษา บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิ้ง จำกัด

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยดีทรอยส์
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ทางกฎหมายมหาชน)
  • Advanced Management Program (AMP 171) Harvard Business School Harvard University ประเทศสหรัฐอเมริกา International
  • Management Program (IMP) Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Executive Development Program (EDP 81) Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • Advanced Executive Program (AEP 120) Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร
โทรศัพท์ 02-991-2200 ต่อ 4160
Line@: @rsucyberu
RSU Cyber University มหาวิทยาลัยรังสิต