Unlock your FAT

ปัญหาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ อย่างโรคอ้วน
และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่รักษาไม่หายจริงหรือ?

จากประสบการณ์โดยตรงของ นายแพทย์ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อายุรแพทย์ ผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพของตัวเอง มีปัญหาเรื่องนำ้หนักตัวมากขึ้น ความดันสูง ไขมันในเลือดมีความผิดปกติดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร พร้อมๆกับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติม เรียนรู้และดูแลตัวเอง มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น นำ้หนักตัว ความดัน และไขมันในเลือดสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น

สำหรับบุคคลทั่วไป

“คุณหมอป๊อป” ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคที่เป็นแล้ว สามารถรักษาให้หายได้ แล้วหายได้อย่างไร คุณหมอจะมาเล่าวิธีการดูแล และรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ คุณหมอเล่าจากประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคอร์สระยะสั้นแบบออนไลน์

หัวข้อแรก Public Course ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องก่อน

ระยะเวลา : 1 สัปดาห์
เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์
ราคา : ไม่เสียค่าใช้จ่าย
หน่วยงาน : RSU Cyber University
นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด
รูปแบบ : 100% Online
เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/
ภาษา : ไทย
ระดับ : บุคคลทั่วไป

วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้
  • เพื่อต้องการปูพื้นฐานและการปรับความเข้าใจด้านสุขภาพ
  • เพื่อให้เกิดความเข้าใจโดยการยกกรณีตัวอย่าง (Case Study ของคนไข้)

เราถูกฝึกมาให้เข้าใจว่า “ยาหรือค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพที่ดีเยี่ยมมีราคาสูง”
แต่แท้จริงแล้ว “มันฟรี”

หัวข้อ

1. โรคอ้วนเกิดขึ้นได้อย่างไร ?
2. ความอ้วนนำไปสู่ เบาหวาน ได้อย่างไร ?
3. เบาหวานชนิดที่ 2

อาจารย์ผู้สอน

นพ.ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด

อายุรแพทย์
เจ้าของเพจ DietDoctor Thailand
คุณหมอผู้เขี่ยวชาญในเรื่องการปลดล็อคโรคอ้วนและโรคเบาหวาน
Guide for Intermittent Fasting