หลักสูตรกายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Program of Physical Therapy (Rehabilitation in Intermediate Care) Physical Therapy Rehabilitation in Intermediate Care คณะกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ เล็งเห็นว่าระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลางเป็นรูปแบบการให้บริการทางการแพทย์ที่สำคัญ จึงร่วมสนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการที่มีคุณภาพตอบรับนโยบายของประเทศ สอดคล้องกับปัญหาสุขภาวะของคนไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการยกระดับสมรรถนะของนักกายภาพบำบัดให้สามารถปฏิบัติงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลางได้มาตรฐานในระดับสากล สำหรับนักกายภาพบำบัด เปิดรับสมัครรุ่น 3 สมัครเรียน Click ขั้นตอนการสมัครเรียน https://youtu.be/YsW1qT5c9CY ระยะเวลา : ฝึกอบรมเวลาราชการ ระยะเวลาการเรียน : วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2567 ราคา : 47,000 บาท [รับสมัคร 24 เมษายน – 31 พฤศจิกายน 2566] …

กายภาพบำบัดเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพระยะกลาง รุ่นที่ 3 Read More »

Unlock your FAT ปัญหาโรคเรื้อรังชนิดไม่ติดต่อ อย่างโรคอ้วน และโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นปัญหาที่รักษาไม่หายจริงหรือ? จากประสบการณ์โดยตรงของ นายแพทย์ ธนศักดิ์ ยิ้มเกิด อายุรแพทย์ ผู้ที่เคยมีปัญหาทางด้านสุขภาพของตัวเอง มีปัญหาเรื่องนำ้หนักตัวมากขึ้น ความดันสูง ไขมันในเลือดมีความผิดปกติดูแลสุขภาพตนเองโดยการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร พร้อมๆกับศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับโภชนาการเพิ่มเติม เรียนรู้และดูแลตัวเอง มีการจดบันทึกข้อมูลต่างๆ เป็นระยะเวลาหนึ่ง ผลลัพธ์ที่ได้คือ มีสุขภาพที่ดีขึ้น แข็งแรงมากขึ้น นำ้หนักตัว ความดัน และไขมันในเลือดสูงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click “คุณหมอป๊อป” ทำหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โรคอ้วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 โรคที่เป็นแล้ว สามารถรักษาให้หายได้ แล้วหายได้อย่างไร คุณหมอจะมาเล่าวิธีการดูแล และรักษาตัวเองให้ดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้ คุณหมอเล่าจากประสบการณ์ของคุณหมอโดยตรง เนื้อหาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในคอร์สระยะสั้นแบบออนไลน์ หัวข้อแรก Public Course ไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ทุกท่านเข้าใจหลักการพื้นฐานที่ถูกต้องก่อน ระยะเวลา : 1 สัปดาห์ เรียน/สัปดาห์ : …

unlock your fat Read More »

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาด เนื้อหาหลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา สิทธิประโยชน์ทางภาษีในรายการค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน การคำนวณภาษี การยื่นแบบและนำส่งภาษี และตัวอย่างกรณีต่างๆ สำหรับผู้มีเงินได้หลายประเภท สำหรับบุคคลทั่วไป (หลักสูตรระยะสั้น) สมัครเรียน Click วิธีการเรียน เรียน Online ผ่านระบบ RSU Cyber University ได้ทุกอุปกรณ์ Live สด พูดคุย ซักถามข้อสงสัยกับวิทยากรผ่านระบบออนไลน์ ระยะเวลา : ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : เรียนออนไลน์ไม่จำกัดเวลา Live สด กับวิทยากร ค่าลงทะเบียน : 1,000 บาท พิเศษ รุ่น 1 : รับส่วนลดเหลือ 300 บาท หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยรังสิต รูปแบบ : 100% Online เว็บไซต์ : …

shortcourse-taxภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรพลาดshortcourse-tax Read More »

Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate มวยไทย เป็นศาสตร์การต่อสู่ที่ดีที่สุดในโลก เป็นศิลปการป้องกันตัว สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้คือ สุขภาพที่แข็งแรง การมีสมาธิ มีสติ มีปัญญา ได้วิชาการป้องกันตัว ได้วิชาชีพสามารถไปสร้างมูลค่าต่อได้ มวยไทยออนไลน์ เป็นการสอนที่เข้าถึงผู้ที่ต้องการเรียน ต้องการฝึกจากทั่วทุกที่ในโลกนี้ คนที่ไม่มีเวลาแล้วแต่อยากเรียนรู้ก็สามารถเรียนได้ ได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยเปิดสอน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน 4 Level และสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูมวย ต้องผ่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 Level และฝึกสอนกับครูมวย จำนวน 1 คอร์ส ระยะเวลาประมาณ 2 – 3 …

Falun Muay Thai by Rangsit University, Basic to Coacher Certificate Read More »

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU The basic of a golf swing กอล์ฟเป็นกีฬาที่มีเทคนิคที่ซับซ้อนและใช้ร่างกายหลายส่วนเพื่อประกอบเป็นวงสวิง ดังนั้นการฝึกเล่น กอล์ฟด้วยตัวเองโดยที่ไม่เข้าใจพื้นฐาน นอกจากจะทําให้วงสวิงไม่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังอาจจะทําให้ เกิดอาการบาดเจ็บตามมาได้อีกด้วย ผมจึงจัดทําคอร์สนี้ขึ้นมาเพื่อทุกท่านที่สนใจจะเริ่มเล่นกอล์ฟแต่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจถึงเบสิคต่างๆในการสร้างวงสวิงที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เฉพาะ 50 ท่านแรก พบโปรนพเพื่อปรับวงสวิง 1 ครั้ง เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 5,900 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก เหลือ 1,990 บาท พร้อมรับสิทธิพบโปรนพเพื่อปรับ วงสวิง 1 ครั้ง …

The basic of a golf swing: Pro Nopp X RSU Read More »

IPO: การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering) IPO: Initial Public Offering การเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และการจดทะเบียนหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่ได้รับความสนใจจากบริษัทต่างๆ ซึ่งบริษัทหรือเจ้าของกิจการบางรายอาจยังไม่ทราบข้อดีข้อเสีย รวมถึงความเหมาะสมของบริษัทในการใช้การ IPO เป็นทางเลือกในการระดมทุน คอร์สออนไลน์นี้จึงครอบคลุมถึงประโยชน์ ผลกระทบ และภาระที่จะเกิดขึ้นจากการ IPO ทั้งแก่บริษัทและ เจ้าของกิจการ กฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง และภาพรวมของการเตรียมตัวในการขออนุญาตต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในมุมมองของที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งทำหน้าที่เตรียมความพร้อมให้บริษัทมีความพร้อมและยื่นขออนุญาตให้แก่บริษัท สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 5,900 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก 1,500 บาท หน่วยงาน : คณะบัญชี รูปแบบ : Online เว็บไซต์ : …

การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Initial Public Offering) Read More »

Intermediate Chinese Intermediate Chinese ( ICC111 ) ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารโดยใช้คำศัพท์พื้นฐานได้ และเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวันที่สามารถนำไปใช้สอบวัดระดับภาษาจีนได้ (HSK3) เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ การใช้ภาษาจีนที่เกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนสะสมหน่วยกิต และนำความรู้ที่ได้มาสอบเทียบเพื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนานาชาติจีน สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น [เทียบโอนรายวิชาได้] สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 1,590 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก 1,290 บาท หน่วยงาน : International Chinese College รูปแบบ : Online เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/ ภาษา : ภาษาจีน สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าสู่ระบบเรียน วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ …

พื้นฐานภาษาจีน Read More »

Open Water Open Water คอร์ส Open Water Diver เป็นหลักสูตรเริ่มต้นขอดำน้ำลึก เรียนหลักสูตรนี้เพื่อได้บัตรอนุญาตดำน้ำสากล เพื่อต่อยอดการเรียนหลักสูตรอื่นๆต่อไป สำหรับบุคคลทั่วไป สมัครเรียน Click ระยะเวลา : ออนไลน์ไม่จำกัด เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : 15,900 บาท พิเศษ 50 ท่านแรก 9,900 บาท หน่วยงาน : โรงเรียนสอนว่ายน้ำ ดำน้ำ ความปลอดภัยทางน้ำ Seascout Diving Dive Center รูปแบบ : Online + Offline เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/ ภาษา : บทเรียนภาษาอังกฤษ [ภาคปฏิบัติภาษาไทย] สำหรับ บุคคลทั่วไป เข้าสู่ระบบเรียน …

เริ่มต้นของการดำน้ำ Scuba Diving Read More »

Data Analytic Data Analytic หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจข้อมูลแต่ละประเภทและสรุปผลเชิงสถิติจากข้อมูลได้อย่างถูกต้อง สามารถเขียนโปรแกรมภาษา R หรือ Python เพื่อทำความสะอาดข้อมูลและสร้างโมเดลวิเคราะห์พื้นฐานได้ สามารถสร้างโมเดลคณิตศาสตร์พื้นฐานตามบริบทของงานได้ด้วยตัวเอง และผู้เรียนสามารถอธิบายผลสรุปจากการวิเคราะห์และออกแบบการนำเสนอผลได้อย่างมีประสิทธิผล สำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรระยะสั้น [ไม่เสียค่าใช้จ่าย] สมัครเรียน Click ระยะเวลา : รุ่นที่ 1 เรียนได้ 2 เดือน เรียน/สัปดาห์ : 2-4 ชั่วโมง/ สัปดาห์ ราคา : ฟรี หน่วยงาน : CIM Online วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี รูปแบบ : Online เว็บไซต์ : https://rsucyber.rsu.ac.th/ ภาษา : ภาษาไทย สำหรับ บุคคลทั่วไป หรือนักเรียนที่ต้องการเทียบโอนหน่วยกิต เข้าสู่ระบบเรียน วัตถุประสงค์ของคอร์สเรียนนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล …

data analytic Read More »

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ รุ่น4 (Spa Manager) โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ รุ่น 4 (Spa Manager) 100 ชั่วโมง เนื่องด้วยธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะสปาเพื่อสุขภาพ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะขยายตัวมากยิ่งขึ้นในอนาคต โดยกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายยกระดับนานาชาติ ซึ่งหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญยิ่ง คือการผลิตและพัฒนากำลังคนที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้วางใจได้เข้าไปทำงานในสถานประกอบการเหล่านี้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยศูนย์ RSU wellness Acadamy (RWA) ร่วมกับ ชมรมผู้ดำเนินการสปาแอนด์เวลเนสไทย เปิดอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินการสปา 100 ชั่วโมง (Spa manager) จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้ดำเนินการ สปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง” เพื่อผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของการสนับสนุนเพื่อสุขภาพ Wellness care หลักสูตรได้รับการอนุมัติและรับรองจากกรมสนับสนุนบริการวิชาการ กระทรวงสาธารณสุขแล้ว สำหรับผู้สนใจในการทำงานเป็น ผู้ดำเนินการสปา ผู้ที่ทำงานในสปาเพื่อสุขภาพ ผู้ที่ได้รับเลือกและส่งมาจากสปาเพื่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไป เปิดรับรุ่น 4 รับจำนวนจำกัด …

spamanager4 Read More »